Πτυχιακές εργασίες

Φοιτητές και φοιτήτριες που έχω επιβλέψει ή επιβλέπω εμφανίζονται εδώ.

Για προπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν πτυχιακή εργασία μαζί μου:

Ενδιαφέρομαι περισσότερο για την κατασκευή και την ανάλυση αλγόριθμων (δηλαδή την απόδειξη της ορθότητας του αλγόριθμου και την απόδειξη φραγμάτων υπολογιστικής πολυπλοκότητας), και την σχεδίαση και ανάλυση προσεγγιστικών αλγόριθμων (δηλαδή την απόδειξη του παράγοντα προσεγγισιμότητας), χρησιμοποιώντας μαθηματικά.

Από τα μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει στο τμήμα μας τα πιο σχετκά με τα ενδιαφέροντά μου είναι: Διακριτά Μαθηματικά, Δομές Δεδομένων,   Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Θεωρία Γραφημάτων, Θεωρία Υπολογισμού. Θα πρέπει να τα έχετε πάει αρκετά καλά σε αυτά τα μαθήματα για να μπορείτε να εργαστείτε με άνεση σε κάποιο θέμα πτυχιακής εργασίας μαζί μου. Συχνά οι πτυχιακές εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν και την υλοποίηση ενός αλγόριθμου σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού (και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να τα έχετε πάει καλά στα μαθήματα προγραμματισμού και να μπορείτε να προγραμματίζετε άνετα σε κάποια γλώσσα). Επιμένω όμως στο να έχετε μια καλή κατανόηση των θεμάτων με τα οποία ασχολούνται τα παραπάνω μαθήματα.

Για να πάρετε μια ιδέα των θεμάτων στα οποία θα μπορούσαμε να δουλέψουμε, δείτε τις δημοσιεύσεις μου καθώς και τις περιγραφές περιοχών (Υπολογιστική Βιολογία, Κατανεμημένοι Υπολογισμοί, Θεωρία Παιγνίων, Υπολογιστική Γεωμετρία) στις οποίες έχω δώσει πτυχιακές εργασίες. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτές τις περιοχές από κοντά.

Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr