Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Προγράμματα, Γλώσσες Προγραμματισμού. Σχεδίαση, Κωδικοποίηση, Επαλήθευση. Απόδειξη Ορθότητας με Αξιωματική Σημασιολογία, Τεκμηρίωση. Η Γλώσσα Προγραμματισμού C. Απλοί τύποι δεδομένων, Σταθερές και Μεταβλητές, Εκφράσεις, απλές Εντολές. Δομές Ελέγχου, Συναρτήσεις και Διαδικασίες, πέρασμα Παραμέτρων, Επανάληψη και Αναδρομή. Έλεγχος Προγράμματος. Εμβέλεια και Διάρκεια Ζωής Μεταβλητών. Ανάπτυξη Προγραμμάτων με Δομημένο τρόπο. Σύνθετες Δομές Δεδομένων και εφαρμογές: Πίνακες, Εγγραφές, Δείκτες, Συνδεδεμένες Λίστες. Επεξεργασία Αρχείων.

Χειμ. Εξάμηνο 2017 - 2018.

Πρόγραμμα: Τρίτη 14.00-17.00 Αιθ. 1 (Θεωρία), 

                      Δευτέρα 12.00-14.00 Εργ. 1 (Ομάδα 1, Εργαστήριο),

                      Δευτέρα 16.00-18.00 Εργ. 1 (Ομάδα 2, Εργαστήριο),

                      Δευτέρα 18.00-20.00 Εργ. 1 (Ομάδα 3, Εργαστήριο),

                      Τρίτη 17.00-19.00 Εργ. 1 (Ομάδα 4, Εργαστήριο)

                      Τρίτη 19.00-21.00 Εργ. 1 (Ομάδα 5, Εργαστήριο)

                      Τετάρτη 13.00-15.00 Εργ. 3 (για προετοιμασία των ασκήσεων)Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr