Βιβλιογραφία

- "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2014.

- "Η Γλώσσα C σε Βάθος", Ν. Χατζηγιαννάκης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012.

- "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Γ. Σ. Τσελίκης, Ν. Δ. Τσελίκας, 2012.

- "Η Τέχνη και Επιστήμη της C", E. S. Roberts, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

- "Η Γλώσσα Προγραμματισμού C", Brian W. Kernighan & Dennis M. Ritchie, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1990.

- "Joy of C", L. Miller, A. Quilici, Εκδόσεις John Wiley & Sons Inc., 1993.

- "Εισαγωγή στη Γλώσσα C", Α. Καράκος, 2009.

- "Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών", Ε. Ζάχος, 2005.

Τα έξι πρώτα βιβλία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr