Σε προετοιμασία

  • Gathering of robots in a grid with mobile faults, S. Das, N. Giachoudis, F. Luccio, E. Markou.

  • Sustainable Exploration of a Tree, E. Bampas, J. Chalopin, J. Czyzowicz, S. Das, D. Dereniowski, C. Karousatou, A. Labourel, E. Markou.

  • Exploration with deadlines, S. Das, N. Giachoudis, F. Luccio, E. Markou
Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr