Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Συμμετείχα στα εξής ερευνητικά προγράμματα:


Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr