Επίβλεψη φοιτητών

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα βρίσκονται στην περιοχή της Θεωρητικής Πληροφορικής και ειδικότερα στις υποπεριοχές της συνδυαστικής βελτιστοποίησης και της θεωρίας πολυπλοκότητας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν την κατασκευή και ανάλυση αλγόριθμων για προβλήματα σε δίκτυα, προβλήματα κατανεμημένων υπολογισμών, προβλήματα υπολογιστικής γεωμετρίας και υπολογιστικής βιολογίας και προβλήματα στην περιοχή της αλγοριθμικής θεωρίας παιγνίων.

Φοιτητές και φοιτήτριες που έχω επιβλέψει ή επιβλέπω εμφανίζονται εδώ.

Παρακαλώ δείτε παρακάτω οδηγίες που αφορούν εκείνους και εκείνες που θέλουν να κάνουν την πτυχιακή ή τη διπλωματική τους εργασία ή το διδακτορικό τους μαζί μου.


Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr