Συνεργαζόμενοι Φοιτητές

Διδακτορικά

  • Νίκος Γιαχούδης: (τώρα μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ryerson University, Toronto, Canada), διδακτορική διατριβή με τίτλο: 'Solving Fundamental Problems in Hostile Networks', Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2021.


Masters


Πτυχιακές και Διπλωματικές εργασίες

  • Μαρία Κόκκου: (τώρα μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Chalmers University, Σουηδία), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2019.

  • Μαρία Παπαδοπούλου: (τώρα μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2015.

  • Γιώργος Τελώνης: (τώρα μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2015.

  • Δημήτρης Τελώνης: (τώρα μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2015.

  • Φρόσω Δούτση: (τώρα μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΙΤΕ, Κρήτη), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, 2012.

  • Xρήστος Παπαγεωργάκης: (τώρα μεταδιδακτορικός ερευνητής στο INRIA at Sophia Antipolis, Γαλλία), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, 2012.

  • Μωυσής Συμεωνίδης: (τώρα υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, 2012.

  • Βασιλική – Δέσποινα Μήτσου: (τώρα Επίκ. Καθηγήτρια στο Universite de Paris, Γαλλία), Διπλωματική εργασία, (συνεπίβλεψη με τον καθ. Ε. Ζάχο), Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών ΕπιστημώνΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.
Ενημέρωση: 21-Σεπ-2021                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr