Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

Τίτλος: 'Η Γεωμετρία στον Υπολογιστή: Από τα πολύγωνα και τα
             μουσεία, στα μόρια και τα μαζικά δεδομένα'.

Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης εδώ.

Ομιλητής: Ιωάννης Εμίρης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
                Αθηνών.

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, 15.00-16.00, αμφιθέατρο τμήματος.

Περίληψη:

Η μοντελοποίηση του κόσμου που μας περιβάλλει γίνεται με γεωμετρικές μεθόδους, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, είτε με κανόνα και διαβήτη είτε, σήμερα, με τον υπολογιστή.

Η ομιλία θα ξεκινήσει με γνωστά παραδείγματα, όπως τα πολύγωνα, και άλλα λιγότερο γνωστά, όπως η φύλαξη μουσείων, τα οποία εύκολα παρουσιάζονται στο επίπεδο και για τα οποία θα δούμε αποδοτικές υλοποιήσεις. Θα επεκταθούμε στις τρεις διαστάσεις, όπου εστιάζουμε στη μελέτη της γεωμετρικής δομής των μορίων, η οποία, σύμφωνα με μια βασική αρχή της μοριακής βιολογίας, καθορίζει την χημική τους συμπεριφορά. Θα καταλήξουμε σε χώρους μεγάλης διάστασης, η οποία μπορεί να ανέρχεται σε δεκάδες ή εκατοντάδες, για να εξετάσουμε την γεωμετρία της βελτιστοποίησης, της εξόρυξης δεδομένων και των μαζικών δεδομένων σε εφαρμογές όπως το Διαδίκτυο.


Ιωάννης Εμίρης: Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

O Γιάννης Εμίρης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2002. 

Μεταξύ 1995 και 2002 ήταν Mόνιμος Ερευνητής στο INRIA Sophia-Antipolis (Γαλλία), όπου το 2000 έλαβε Δίπλωμα Καθηγεσίας (Habilitation) από το Πανεπιστήμιο της Nice. Υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στα: Institut des Hautes Etudes Scientifiques, Paris (2010), Ecole Normale de Paris, Ecole Centrale de Paris (2009), Ontario Research Center in Computer Algebra (2002), Πανεπιστήμιο Κρήτης (2000) και ElectroTechnical Lab, Tsukuba (1999). 

Έχει λάβει Διδακτορικό και MSc στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Berkeley (1994) και Πτυχίο Μηχανικού H/Y από το Πανεπιστήμιο Princeton (1989). 

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Υπολογιστική Άλγεβρα, την Υπολογιστική και Διακριτή Γεωμετρία, την Γεωμετρική Μοντελοποίηση, τη Δομική Βιοπληροφορική και την Ρομποτική. 

Ο Γιάννης Εμίρης έχει επιβλέψει ή επιβλέπει 6 μεταδιδάκτορες ερευνητές και 7 υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και πάνω από 15 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνος ομάδας σε 3 Ευρωπαϊκά (FET-Open, M.Curie) ερευνητικά έργα, ενώ υπήρξε συντονιστής σε εθνικά (Πυθαγόρας, ΠΕΝΕΔ, Θαλής, Αριστεία) και διμερή ερευνητικά προγράμματα. 

Διδάσκει κυρίως τα εξής προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα: Διακριτά Μαθηματικά, Δομές Δεδομένων, Υπολογιστική Γεωμετρία, Αλγόριθμοι στη Βιοπληροφορική, και Υπολογιστική Άλγεβρα. 

Έχει συγγράψει πάνω από 30 άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 40 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια κατόπιν κρίσεως, δύο εκ των οποίων έχουν τιμηθεί με το Distinguished Paper Award στο ACM International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC). Έχει επιμεληθεί την έκδοση των βιβλίων "Solving polynomial equations: Foundations, algorithms, and applications" και "Nonlinear computational geometry" (Springer) και είναι συγγραφέας του βιβλίου "Υπολογιστική γεωμετρία: Μία σύγχρονη αλγοριθμική προσέγγιση" (Κλειδάριθμος). Έχει δείκτη Hirsch 25. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του Journal of Symbolic Computation, και προσκεκλημένος συντάκτης για την έκδοση ειδικών τευχών του Theoretical Computer Science, Computational Geometry: Theory and Applications, και Journal of Symbolic Computation ενώ έχει υπάρξει μέλος σε πάνω από 10 Επιτροπές Προγράμματος διεθνών συνεδρίων. Το 2011 ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος του ACM ISSAC. Τέλος, έχει συνδιοργανώσει πάνω από 10 διεθνή συνέδρια ή εργαστήρια.

Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr