Σχετικά με μένα

Από το 2008 είμαι στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σήμερα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Σπουδές

Υποτροφίες

Διδασκαλία

 • 2022 -: ‘Δομές Δεδομένων’, ‘Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα’, ‘Θεωρία Υπολογισμού’ και ‘Αλγόριθμοι και  Πολυπλοκότητα στη Βιολογία’ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αναπλ. καθηγητής).

 • 2018 - 2021: ‘Δομές Δεδομένων’, ‘Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα’, 'Θεωρία Γράφων’, ‘Θεωρία Υπολογισμού’ και ‘Αλγόριθμοι και  Πολυπλοκότητα στη Βιολογία’ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αναπλ. καθηγητής).

 • 2016 - 2018: ‘Εισαγωγή στον Προγραμματισμό’, ‘Δομές Δεδομένων’, ‘Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα’, ‘Θεωρία Υπολογισμού’ και ‘Υπολογιστική Πολυπλοκότητα στη Βιολογία’ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επίκ. καθηγητής).

 • 2014 - 2016: ‘Δομές Δεδομένων’, ‘Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα’, ‘Θεωρία Υπολογισμού’, ‘Θεωρία Γράφων’ και ‘Υπολογιστική Πολυπλοκότητα στη Βιολογία’ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επίκ. καθηγητής).

 • 2013 - 2014: 'Εισαγωγή στον Προγραμματισμό', ‘Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι’, 'Θεωρία Υπολογισμού' και 'Θεωρία Γλωσσών' στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επίκ. καθηγητής).

 • Φθινόπωρο 2011: 'An Introduction to Distributed Computing: Algorithmic Theory Frameworks' στο École Centrale de Marseille, Marseille, France (επισκέπτης επίκ. καθηγητής)

 • 2009 - 2013: 'Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός', 'Εισαγωγή στον Προγραμματισμό', 'Θεωρία Υπολογισμού' και 'Θεωρία Γλωσσών' στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (λέκτορας). 

 • 2008 - 2009: 'Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός', 'Εισαγωγή στον Προγραμματισμό', 'Τεχνολογία Λογισμικού', 'Θεωρία Υπολογισμού' στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (επισκέπτης επίκουρος καθηγητής (Π.Δ. 407/80)). 

 • 2007 - 2008: 'Εισαγωγή στον Προγραμματισμό', 'Δομές Δεδομένων', 'Κατανεμημένοι Υπολογισμοί και Ασφάλεια Δικτύων' στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (επισκέπτης επίκουρος καθηγητής (Π.Δ. 407/80)). 

 • Άνοιξη 2005: ‘Δομές Δεδομένων με C’ στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (επισκέπτης λέκτορας (Π.Δ. 407/80)).

Συνεργαζόμενοι Φοιτητές

Διδακτορικά

 • Νίκος Γιαχούδης: (τώρα μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη), διδακτορική διατριβή με τίτλο: 'Solving Fundamental Problems in Hostile Networks', Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2021.


Masters


Πτυχιακές και Διπλωματικές εργασίες

 • Μαρία Κόκκου: (τώρα υποψήφια διδάκτορας στο LIS, Aix-Marseille University, Γαλλία), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2019.

 • Μαρία Παπαδοπούλου: (τώρα μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2015.

 • Γιώργος Τελώνης: (τώρα μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2015.

 • Δημήτρης Τελώνης: (τώρα μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2015.

 • Φρόσω Δούτση: (τώρα μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΙΤΕ, Κρήτη), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, 2012.

 • Xρήστος Παπαγεωργάκης: (τώρα μεταδιδακτορικός ερευνητής στο INRIA at Sophia Antipolis, Γαλλία), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, 2012.

 • Μωυσής Συμεωνίδης: (τώρα υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου), Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, 2012.

 • Βασιλική – Δέσποινα Μήτσου: (τώρα Επίκ. Καθηγήτρια στο Universite de Paris, Γαλλία), Διπλωματική εργασία, (συνεπίβλεψη με τον καθ. Ε. Ζάχο), Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών ΕπιστημώνΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.

Επισκέψεις

 • Ιούνιος 2022, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 • Μάϊος 2022, Universita Ca' Foscari Venezia, Venice, Italy.

 • Φεβρουάριος - Απρίλιος 2022, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 • Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021, Laboratoire d’Informatique et de Systèmes  Marseille, France.

 • Οκτώβριος - Νοέμβριος 2021, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 • Σεπτέμβριος 2019, Universita Ca' Foscari Venezia, Venice, Italy.

 • Δεκέμβριος 2017, Universita Ca' Foscari Venezia, Venice, Italy.

 • Ιούνιος 2017, Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Marseille, Marseille, France.

 • Οκτώβριος 2015, Carleton University. Ottawa, Canada.

 • Οκτώβριος 2013, Universita Ca' Foscari Venezia, Venice, Italy.

 • Μάρτιος 2013, Project COATI, INRIA, Sophia-Antipolis, France.

 • Νοέμβριος 2011, Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Marseille, Marseille, France.

 • Οκτώβριος 2011, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia.

 • Δεκέμβριος 2010, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη.

 • Νοέμβριος 2010, Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Marseille, Marseille, France.

 • Αύγουστος 2010, McMaster University, Hamilton, Canada.

 • Αύγουστος 2010, Carleton University, Ottawa, Canada.

 • Μάρτιος 2010, McMaster University, Hamilton, Canada.

 • Φεβρουάριος 2010, Carleton University, Ottawa, Canada.

 • Φεβρουάριος 2009, Comenius University, Bratislava, Slovakia.

 • Φεβρουάριος 2006, Carleton University, Ottawa, Canada.

 • Απρίλιος - Μάιος 2005, Carleton University, Ottawa, Canada. (περίληψη ομιλίας) 

 • Νοέμβρης 2004, Project MASCOTTE, INRIA, Sophia - Antipolis, France.

Προσκεκλημένες ομιλίες

 • Μάϊος 2023: `Βασικοί Αλγόριθμοι σε Γραφήματα: Ιδιότητες και Εφαρμογές’, IEEExtreme Algoday Webinar, NTUA, UPatras and Thessaly-Lamia Student Branch.

 • Δεκέμβριος 2021: `Scheduling and Graph Exploration with Deadlines’, Laboratoire d'Informatique et de Systèmes (LIS), Marseille, France.

 • Νοέμβριος 2021: `Exploring Graphs with Time Constraints by Mobile Robots’, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 • Απρίλιος 2021: ‘Μια Εισαγωγή στους Κατανεμημένους Υπολογισμούς’, ΣΦΗΜΜΥ 12, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (διαδικτυακά).

 • Σεπτέμβριος 2019: ‘Exploring Graphs with Time Constraints by Unreliable Collections of Mobile Robots’, Universita Ca 'Foscari Venezia, Venice, Italy.

 • Δεκέμβριος 2017: 'Exclusive Graph Searching in Various Graph Classes’, Universita Ca 'Foscari Venezia, Venice, Italy.

 • Οκτώβριος 2015: 'Mobile Agents Rendezvous in Mesh-Networks, in spite of a Malicious Agent’, 7th Workshop on Graph Searching, Theory and Applications + 6th Workshop on Moving and Computing, Universite de Montreal, Montreal, Canada.

 • Απρίλιος 2014: 'Exclusive Graph Searching in Various Graph Classes’, 6th Workshop on Graph Searching, Theory and Applications, Cargese, Corsica, France.

 • Οκτώβριος 2013: `Distributed Computing: An algorithmic theory framework for mobile agents and some interesting problems', Universita Ca 'Foscari Venezia, Venice, Italy.

 • Ιούλιος 2013: `Exploration of Networks Containing Malicious Hosts', Moving and Computing: Research Meeting and School on Distributed Computing by Mobile Robots, Ischia, Italy.

 • Ιούνιος 2013: `Exploration of Networks Containing Malicious Hosts', TRANSFORM Summer School on Research Directions in Distributed Computing, FORTH-ICS, Heraklion, Greece.

 • Μάρτιος 2013: `Online Graph Exploration by a Mobile Agent', COATI project, INRIA, Sophia-Antipolis, France.

 • Αύγουστος 2012: `Online Graph Exploration with Advice', 7th Athens Colloquium on Algorithms and Complexity, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 • Νοέμβριος 2011: `Gathering Asynchronous Oblivious Mobile Robots in a Ring', Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Marseille (LIF), Marseille, France.

 • Οκτώβριος 2011: `Black Hole Search with Finite Automata Scattered in Synchronous Rings and Tori', Comenius University, Bratislava, Slovakia.

 • Αύγουστος 2010: `Deterministic Algorithms for the Rendezvous problem in Networks', Moving and Computing: Research Meeting and School on Distributed Computing by Mobile Robots, Carleton University, Ottawa, ON, Canada.

 • Φεβρουάριος 2009: `Connectivity in Ad-Hoc Networks with Selfish Nodes', Comenius University, Bratislava, Slovakia.

 • Αύγουστος 2007: `Connectivity in Ad-Hoc Networks with Selfish Users', 2nd Athens Colloquium on Algorithms and Complexity, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 • Αύγουστος 2006: `Mobile Agent Rendezvous in Graphs', 1st Athens Colloquium on Algorithms and Complexity, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 • Απρίλιος 2005: `Searching for a black hole in (semi-) synchronous networks', Carleton University, Ottawa, Canada.

 • Νοέμβριος 2004: `Exploration of graphs under different scenarios', MASCOTTE project, INRIA, Sophia-Antipolis, France.

Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές


Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr