Συλλογιστικοί Κύκλοι

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, οργάνωσα ένα μηνιαίο σεμινάριο στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Λαμία.

Το σεμινάριο ασχολήθηκε με θέματα που βρίσκονται στις περιοχές: Θεωρητική Πληροφορική, Μαθηματική Λογική, Υπολογιστική Γεωμετρία, και Υπολογιστική Βιολογία. Διακεκριμένοι επιστήμονες μας επισκέφτηκαν για να δώσουν ομιλίες και να παρουσιάσουν πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Ο σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και των ερευνητών και διδασκόντων του Τμήματος σε πρόσφατα επιστημονικά αποτελέσματα καθώς και η γνωριμία τους με γνωστικά αντικείμενα που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Το σεμινάριο μας έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη συλλογιστική διαδικασία με την οποία εξάγονται συμπεράσματα σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. 

Οι ομιλίες έγιναν στο αμφιθέατρο του τμήματος.

Δείτε το πρόγραμμα ομιλιών.

Ενημέρωση: 21-Σεπ-2021                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr