Συλλογιστικοί Κύκλοι

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, οργάνωσα ένα σεμινάριο στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Λαμία.

Το σεμινάριο ασχολήθηκε με θέματα που βρίσκονται στις περιοχές: Θεωρητική Πληροφορική, Μαθηματική Λογική, Υπολογιστική Γεωμετρία, και Υπολογιστική Βιολογία. Διακεκριμένοι επιστήμονες μας επισκέφτηκαν για να δώσουν ομιλίες και να παρουσιάσουν πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Ο σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και των ερευνητών και διδασκόντων του Τμήματος σε πρόσφατα επιστημονικά αποτελέσματα καθώς και η καλύτερη γνωριμία τους με γνωστικά αντικείμενα που δεν εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. 


Δείτε το πρόγραμμα ομιλιών.

Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr