Βιβλιογραφία

Συγγράμματα που έχουν προταθεί για το ακαδ. έτος 2019-2020:

- Δομές Δεδομένων, Π. Μποζάνης, Εκδόσεις Α. Τζιολα & Υιοί Α. Ε., 2006

- Εισαγωγή στους Αλγόριθμους τόμος 1, T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009

- Δομές Δεδομένων με C, Ν. Μισυρλής, 2008

- Αλγόριθμοι σε C, Μέρη 1-4: Θεμελιώδεις Έννοιες, Δομές Δεδομένων, Ταξινόμηση, Αναζήτηση, R. Sedgewick, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2006


Βιβλιογραφία:

- Δομές Δεδομένων, Π. Μποζάνης, Εκδόσεις Α. Τζιολα & Υιοί Α. Ε., 2006

- Data Structures and Algorithms, A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman. Addison-Wesley Publishing Company, 1983

- Εισαγωγή στους Αλγόριθμους τόμος 1, T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009

- Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Ε. Ζάχος, Σημειώσεις, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2007

- Δομές Δεδομένων με C, Ν. Μισυρλής, 2008

- Αλγόριθμοι σε C, Μέρη 1-4: Θεμελιώδεις Έννοιες, Δομές Δεδομένων, Ταξινόμηση, Αναζήτηση, R. Sedgewick, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2006

- Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων, Κ. Παπαρρίζος, Εκδόσεις Α. Τζιολα & Υιοί Α. Ε., 2010

- Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές C++, Sahnii Sartaj, Εκδόσεις Α. Τζιολα & Υιοί Α. Ε., 2004

Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr