Βιβλία

- E. Markou, W. Shi, Dangerous Graphs. Chapter in: P. Flocchini, G. Prencipe, N. Santoro (eds) Distributed Computing by Mobile Entities, LNCS 11340, Springer, 2019, pp. 455-515.

- Αλγοριθμική Θεωρία Κατανεμημένων Υπολογισμών. Ευριπίδης Μάρκου, Ευάγγελος Κρανάκης, Άρης Παγουρτζής και Danny Krizanc. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ISBN: 978-960-603-504-3.

The Mobile Agent Rendezvous Problem in the Ring. Evangelos Kranakis, Danny Krizanc, and Euripides Markou. Morgan and Claypool Publishers. Synthesis Lectures on Distributed Computing Theory. xvi + 106 pages, 2010. ISBN: 9781608451364 Paperback.

Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr