Διδακτορικά

Φοιτητές και φοιτήτριες που έχω επιβλέψει ή επιβλέπω εμφανίζονται εδώ.

Για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν διδακτορικό μαζί μου:

Το πιο σημαντικό είναι να δείτε τις δημοσιεύσεις μου, καθώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείτε τα θέματα που με ενδιαφέρουν και δουλεύω. Αν κάποιο από αυτά τα θέματα σας ενδιαφέρει παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου.


Γενικοί κανόνες και διαδικασία για την εκπόνηση διδακτορικού

Γενικά:

  • Κάθε υποψήφιος διδάκτορας ανατίθεται σε κάποιον επιβλέποντα ο οποίος ανήκει στα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, και σε κάποια τριμελή επιτροπή. Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα και από άλλα δύο μέλη ΔΕΠ από τα οποία το ένα μπορεί να ανήκει σε άλλο πανεπιστήμιο.
  • Οι διδακτορικές σπουδές διαρκούν τουλάχιστον 3 χρόνια και το πολύ 5 χρόνια ολικής απασχόλησης. Μέσα στα πρώτα 1.5 χρόνια ο φοιτητής θα πρέπει να παρουσιάσει μια περιγραφή της διδακτορικής του διατριβής στην τριμελή επιτροπή.
  • Μόλις η διδακτορική διατριβή ολοκληρωθεί και γίνει δεκτή από την τριμελή επιτροπή, η τελευταία προτείνει στη Γενική Συνέλευση του τμήματος μία επταμελή εξεταστική επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση του τμήματος αποφασίζει την επταμελή εξεταστική επιτροπή και ο υποψήφιος παρουσιάζει τη διδακτορική του διατριβή σε αυτήν την επιτροπή.

Απαιτούμενα Προσόντα για την έναρξη διδακτορικών σπουδών

  • Απαιτείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master's) στην Πληροφορική, τα Μαθηματικά ή σχετική επιστήμη, το οποίο πρέπει να έχει αποκτηθεί από Πανεπιστήμιο που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.
  • Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οικονομικά θέματα

  • Οι διδακτορικές σπουδές στο πανεπιστήμιό μας είναι δωρεάν, αλλά οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να προσφέρουν υποστήριξη στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του τμήματος για τουλάχιστον 6 εξάμηνα ως, π.χ., βοηθοί διδασκαλίας, βοηθοί εργαστηρίων, κλπ. Πρέπει επίσης να συμμετέχουν στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων μαθημάτων του τμήματος για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Διαδικασία αίτησης για διδακτορικές σπουδές

  • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου, αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος κατά τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του, μια έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων, επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν), την πτυχιακή (Bachelor's thesis) και την διπλωματική (Master's thesis) του εργασία και συστατικές επιστολές από τουλάχιστον δύο μέλη ΔΕΠ. Τέλος μπορεί να ζητηθεί από τον υποψήφιο να δώσει μια συνέντευξη.
Ενημέρωση: 21-Σεπ-2021                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr