Δομές Δεδομένων

Βασικές έννοιες στην ανάλυση αλγορίθμων. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων. Πίνακες, λίστες, στοίβες, ουρές, σωροί. Αλγόριθμοι ταξινόμησης. Δένδρα και γραφήματα. Δένδρα αναζήτησης, ισοζυγισμένα δέντρα και ερυθρόμαυρα δέντρα. Δομή του συνόλου, δομές εύρεσης-ένωσης (Union-Find) και δομή λεξικού. Κατακερματισμός. Σωροί και ουρές προτεραιότητας.

Εαρ. Εξάμηνο. Μάθημα υποχρεωτικό 2ου έτους.

Πρόγραμμα:


Προαπαιτούμενες γνώσεις ή/και σχετικά μαθήματα: 

Διακριτά Μαθηματικά, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Θεωρία Γράφων

Μαθησιακοί Στόχοι:

- Βασικές έννοιες στην ανάλυση αλγορίθμων

- Αφηρημένοι τύποι δεδομένων

- Ανάλυση (ορθότητα και πολυπλοκότητα) βασικών και προχωρημένων δομών δεδομένων

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις θεωρίας (3 ώρες/εβδομάδα) και εργαστήριο (2 ώρες/2-3 εβδομάδες) με επίλυση ασκήσεων.

Τρόπος Εξέτασης:

Μία σειρά ασκήσεων κάθε 3 εβδομάδες, ενδιάμεση γραπτή εξέταση (πρόοδος), τελικές γραπτές εξετάσεις.

Υλικό: Σημειώσεις, Διαφάνειες


Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr