Οικονομική κρίση στα ελληνικά πανεπιστήμια

Δείτε εδώ μια αναφορά από το περιοδικό International Educator (NAFSA: Association of International Educators, USA) στο τεύχος Μαϊου-Ιουνίου, 2012,  σελ. 57-60 που αφορά στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα ελληνικά πανεπιστήμια όπως αυτές φαίνονταν στις αρχές του έτους 2012.

Ενημέρωση: 21-Σεπ-2021                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr