Βιβλιογραφία

Συγγράμματα που έχουν προταθεί για το ακαδ. έτος 2014-2015:

- Εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού, M. Sipser, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007.

- Στοιχεία θεωρίας υπολογισμού, H. Lewis, Χ. Παπαδημητρίου, Εκδόσεις Κριτική, 2005.

Βιβλιογραφία:

- Εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού, M. Sipser, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007.

- Στοιχεία θεωρίας υπολογισμού, H. Lewis, Χ. Παπαδημητρίου, Εκδόσεις Κριτική, 2005.

- Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές, Ε. Ζάχος, Σημειώσεις, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008.

- Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα, Ε. Ζάχος, Σημειώσεις, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2004.

Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr