Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα που είναι προγραμματισμένο για τις 11-Δεκεμβρίου 2017 δεν θα γίνει λόγω απουσίας του διδάσκοντα.

Ενημέρωση: 12-Οκτ-2023                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr