Μαθήματα από απόσταση

Από την Τετάρτη 1 Απριλίου ξεκινάμε τα μαθήματα από απόσταση την ώρα που κάναμε το μάθημα μέχρι τώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα (15.00 - 18.00).

Σας παρακαλώ να κάνετε εγγραφή στο e-class του μαθήματος (όσοι και όσες δεν το έχετε κάνει ακόμη) καθώς η κύρια επικοινωνία μας πλέον θα γίνεται μέσω του e-class.

Ενημέρωση: 21-Σεπ-2021                                                                                                                            email: e<lastname>@dib.uth.gr